EN | RU

שבט רשפים

 • מחר יוצאים לטיול פתיחת שנה!
  פורסם על ידי שי ירון ביום 16/10/2014
  | לחץ כאן

 • מחר יוצאים לטיול פתיחת שנה!
  פורסם על ידי שי ירון ביום 16/10/2014
 • להורי חניכי כיתה ד': החניכים יגיעו בחמש לחניית המרכז הבינתחומי
  פורסם על ידי מתן ניסטור ביום 19/10/2013כתובתנו
פתח תקווה 28
הרצליה

טלפון
6805720 - 050

 • עופר גבאי - ראש שבט פרטים
 • מתן ניסטור - מרכז בוגר פרטים
 • מיכאל מנהיים - מרכז הדרכה בוגר פרטים