EN | RU

משלחת ארצות הברית

 • עומר קראדי וטל אנגלנדר המשלחיסטים שלנו בהארלם שולחים דרישה שלום מהמחנה!
  פורסם על ידי אריאלה ביום 8/8/2014
  | לחץ כאן

 • המשלחיסטיות שלנו ב- Camp Rishon מסכמות ״שבוע ישראל״ במחנה! כל הכבוד להילה ורמון!
  פורסם על ידי אריאלה ביום 2/8/2014
 • משלחת בני נוער מהצופים נוסעים בוואן, ממדינה למדינה, ומופיעים הופעות חיות מול קהילות יהודיות ברחבי ארה"ב, במטרה לחזק את הקשר של הקהילות היהודיות בארה"ב עם מדינת ישראל. כתבה מYNET
  פורסם על ידי משלחת לארה"ב ביום 8/6/2014
  | לחץ כאן
כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו, 67068

טלפון
6303677 - 03

דואר אלקטרוני
ariella@zofim.org.il