EN | RU

אתר משלחות קצרות

 • הקשר עם העולם מתחיל כאן! רוצים לחבר את הקבוצה שלכם עם קבוצת צופים ממדינה אחרת? עכשיו זה אפשרי!
  פורסם על ידי מיכל זוסמן ביום 11/12/2016
  | לחץ כאן

 • פורסמה רשימה ראשונית של משלחות קצרות לקיץ 2017!
  פורסם על ידי דור פוזנר ביום 1/12/2016
  | לחץ כאן

 • דרושים מדריכים בוגרים למשלחות הקצרות לקיץ 2017 - הגשת מועמדות עכשיו דרך האתר!
  פורסם על ידי דור פוזנר ביום 28/9/2016
  | לחץ כאן
כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו

טלפון נייד
2440240 - 054

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
dor@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

 • דור פוזנר - מנהל משלחות קצרות - מנהל מחלקה פרטים
 • מיכל זוסמן - רכזת הדרכה - רכזת חינוך ארצית פרטים
 • עמוס אילני - יו"ר ועדת משלחות - ראש ועדה פרטים