EN | RU

אתר משלחות קצרות


  • פורסם על ידי דור פוזנר ביום 18/10/2012
  • הקשר עם העולם מתחיל כאן! רוצים לחבר את הקבוצה שלכם עם קבוצת צופים ממדינה אחרת? עכשיו זה אפשרי!
    פורסם על ידי מיכל זוסמן ביום 11/12/2016
    | לחץ כאן
כתובתנו
לוחמי גליפולי 49
תל אביב - יפו

טלפון נייד
2440240 - 054

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

דואר אלקטרוני
dor@zofim.org.il

לכל בעלי התפקידים

  • דור פוזנר - מנהל משלחות קצרות - מנהל מחלקה פרטים
  • מיכל זוסמן - רכזת הדרכה - רכזת חינוך ארצית פרטים
  • עמוס אילני - יו"ר ועדת משלחות - ראש ועדה פרטים