zofim.org.il
  
 


 
שבט הנחל
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט הנחל » בעלי תפקידים

שירי מלול ראש שבט
אלרן שחר מרכז בוגר
טלפון נייד: 053 - 3020894
דואר אלקטרוני: elran.shahar@gmail.com
שגב נווה מרכז הדרכה בוגר
טלפון נייד: 054 - 9571239
דואר אלקטרוני: hadracha2015@gmail.com