zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » הנהגת החורש » בעלי תפקידים

משה זינגר ראש הנהגה
טלפון נייד: 050 - 5556506
לישי פחמן גזבר הנהגה
טלפון בבית: 054 - 5629616
אורנה סעדה מנהלת חשבונות
טלפון בעבודה: 04 - 6220686
דואר אלקטרוני: ornas@zofim.org.il
ענב קולבסקי מרכזת הדרכה הנהגתית
הלה מור רכזת דרך המשך
מורן רביבו מנהלת משרד
טלפון בבית: 04 - 6220686
דואר אלקטרוני: hahoresh@zofim.org.il