zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » הנהגת החורש » בעלי תפקידים

משה זינגר ראש הנהגה
לישי פחמן גזבר הנהגה
שגית כדר מנהלת חשבונות
ענב קולבסקי מרכזת הדרכה הנהגתית
הלה מור רכזת דרך המשך
לידור אליאס רכז צמי"ד
מורן רביבו מנהלת משרד