zofim.org.il
  
 


 

 

הורי החניכים שלום רב,

בתהליך קצר של מילוי טופס רישום ל"פורטל הורים" ניתן לחסוך זמן רב ברישום החניך למפעלי הצופים. מהיום ההרשמה למפעלי הצופים יכולה להתבצע מהבית ללא צורך להגיע לשבט הצופים בתהליך קצר ומאובטח.

בכדי לקבל אפשרות כניסה לרישום מפעלים באינטרנט יש למלא את טופס הרישום לפורטל, מילוי טופס הרישום הנו חד פעמי ויש לעדכנו רק במידה ויש שינוי בפרטי החניך.

טופס הרישום – משמש ככרטיס אישי לחניך, בטופס זה ימולאו פרטי ההורים, מצב בריאות החניך, מתן אישור להשתתפות בפעילות שנתית ועוד. חשוב מאוד למלא את כל הפרטים בצורה מלאה.

מיד לאחר סיום מילוי הטופס יש להדפיסו, לחתום במקומות המסומנים ולהעבירו לשבט הצופים.

מיד עם קליטת הטופס בשבט תתאפשר הגישה להורה לפורטל הורים.

לכניסה לטופס הרישום לחצו כאן

הממשק האינטרנטי להורי החניכים בתנועת הצופים הנו פרי של מאמצים רבים מזה מספר שנים של הדרג המתנדב והשכיר בתנועה אשר נועד לחזק את הקשר בין הורי החניכים לשבט, לספק מידע רב יותר ונגיש להורים לגבי פעילות החניכים, לאפשר תשלום עצמאי של ההורים ללא תלות בשבט עבור הפעילות בתנועה באמצעות האינטרנט, לאפשר מתן אישורי הורים ליציאה למפעלים באמצעות האינטרנט ולהקל באופן משמעותי על עבודת מרכזי השבט כך שיוכל להתרכז בעיקר בפעילות החינוכית.